Si no us equivoqueu, no esteu fent res. Estic positiu que un errat cometi errors. - John Wooden

Si no us equivoqueu, no esteu fent res. Estic positiu que un errat cometi errors. - John Wooden

en blanc

Si no cometeu errors, no feu res. Estic segur que un que fa un error comença.
- John Wooden

També et pot agradar